serrper 

                                                                    Konsepta raya Ziman Perwerdeya Kurd 

Axivtina vekirin ya raya Ziman Perwerdeya Kurd 5-6 Tern-Mijdar [November] 2009

Deklarasyona raya Ziman Perwerdeya Kurd - 5-6 Tern-Mijdar [November] 2009, Bruksel